Algemene Voorwaarden

De Verwilderings Academie – Sonja Tara

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van deze ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod, fysiek en digitaal

Artikel 5 – Prijzen en betalingen

Artikel 6 – Levering en levertijd

Artikel 7 – Herroepingsrecht – ruilen – retourneren

Artikel 8 – Activiteiten

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Vragen, klachten, tips and tops

Artikel 11 – Bescherming van persoonsgegevens

Artikel 12 – Copyright

Artikel 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Dit ben jij;

4.Dag: kalenderdag;

5.Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Dit is De Verwilderings Acadmie. Verder genoemd als Sonja Tara.

10.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: De Verwilderings Academie
Werknamen Sonja Tara, De Verwilderings Academie, sonjatara.nl

E-mailadres:     info@sonja-tara.nl

KVK-nr:            78088232

BTW-ID:           NL003285545B36 / BTW vrijgesteld

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen, activiteiten, verbindingen die gedaan worden op  en  aangegaan  zijn met www.sonja-tara.nl  Door een inschrijving of bestelling te plaatsen, verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een product een beperkte geldigheidsduur, houdbaarheidsdatum, natuurlijk transformatieproces, bederfproces, bewaaradvies heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in begeleidend schrijven vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten, handelingswijze, bewaar en bewerkadvies, receptuur, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Sonja Tara verstrekt  waarheidsgetrouwe afbeeldingen, met een realistische weergave van de aangeboden producten, bewaar en bewerkadvies, receptuur, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sonja Tara niet.

Artikel 5 – Prijzen/betaling

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s, vrijgesteld van btw en exclusief verzendkosten, muv van duidelijk aangegeven prijzen inclusief verzendkosten. Paypal hanteert transactiekosten die per dag, land en bestelling verschillend zijn.

5.2 Nadat je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een bevestiging per mail met de totale kosten inclusief verzendkosten, volgens de tarieven van Postnl/DHL/transactiekosten Paypal.

5.3 Je kunt betalen via Ideal, PayPal of via een bankoverschrijving.

5.4 Je bestelling wordt klaargemaakt binnen 10 dagen na ontvangst van betaling. Bij Wilde Inkt bestellingen is de verwachtte maaktijd-levertijd onvoorspelbaar. Sonja Tara zal hierover communiceren via de mail.

5.5 Voor de verzending van de bestelling brengen wij portokosten en transactiekosten in rekening volgens de tarieven van Postnl/DHL/Paypal.

5.6 Betaling – Overmaken voor aanvang van de jaaropleiding.

Na aanmelding voor de jaaropleiding ontvangt de deelnemer een email met betaalgegevens voor de aanbetaling. De aanbetaling, bedrag en uiterste betaaldatum door Sonja Tara te bepalen,  is ook de definitieve inschrijving met betaalverplichting aangaande het totale cursus bedrag.

-Uiterlijk vier weken voor de start van de lessen moet het te betalen eerste termijnbedrag / totaal bedrag op de rekening van Sonja Tara staan.

– Bij aanmelding binnen die vier weken moet het lesgeld gelijk met de inschrijving overgemaakt worden.

-Bij inschrijvingen via de website kan je niet betalen via iDeal. Je ontvangt een persoonlijke email met de betalingsgegevens.

Betalen in termijnen

Het is mogelijk gespreid te betalen. Dit kan in 4 termijnen of in een serie termijnen die Sonja Tara met de deelnemer in onderling overleg afspreekt.

Bij het in een keer betalen van het totale lesgeld bedrag mag Sonja Tara een korting op het totaalbedrag geven.

Artikel 6 – Levering

6.1 De artikelen op sonja-tara.nl die uit voorraad leverbaar zijn worden, na ontvangst van betaling, binnen 7 tot 10 werkdagen aangeboden bij Post.nl/DHL. Digitale producten worden geleverd via email met toegangscodes.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht/retourneren/ruilen

7.1 Sonja Tara voert jouw bestelling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan er wel eens iets misgaan tijdens het bezorgen. Is een product beschadigd bij aankomst dan kan je dit product binnen 7 dagen naar ons terugsturen. Je dient via e-mail contact met ons op te nemen om de klacht te melden. Uiteraard zorgt Sonja Tara ervoor dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

7.2 Is een product niet naar wens, dan kun je deze binnen 14 dagen retour sturen. Je dient vooraf via e-mail contact met ons op te nemen om de retour door te geven, er wordt gezamenlijk een retour plan besproken.

7.3 Tijdens de 14 dagen bedenktijd is het de bedoeling dat je zeer zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Net als in een winkel: is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren. Bij constatering door Sonja Tara van beschadiging, openen, onjuist hanteren, heb je geen recht op herroeping.

7.4 Na ontvangst van de retourzending zullen wij je het bedrag binnen 7 tot 10 dagen terugstorten op jouw bankrekening.

7.5 Sonja Tara retourneert geen verzendkosten.

Artikel 8 – Activiteiten

8.1 Inschrijvingen

8.1.1 De activiteiten zullen alleen starten bij voldoende aanmeldingen.

8.1.2 Sonja Tara behoudt zich het recht voor, waar nodig, groepsgrootte, de locatie en tijdstip te veranderen.

8.1.3 Na inschrijving en (aan) betaling ontvang je de ontvangstbevestiging via de mail. Deze mail maakt jouw inschrijving definitief met betalingsverplichting.

8.1.4 Door middel van de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden opgesteld door Sonja Tara.

8.2 Afmelden door de deelnemer

8.2.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren; info@sonja-tara.nl.

8.2.2 Bij afmelding voor een activiteit, fysiek en online, wordt er € 7,50 aan administratiekosten ingehouden. Digitale transacties kosten geld.

8.2.3 Afmelding voor een fysieke activiteit:

-Bij afmelding meer dan 30 dagen vooraf aan de aanvang krijg je het cursusbedrag terug, minus de administratiekosten.

-Bij annulering vanaf 30 dagen voor aanvang van de startdatum van de jaarcursus wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.

-Bij annulering 14 dagen voor een losse activiteit wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.

-Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum van losse activiteiten wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Deze kosten vervallen als u een vervangende deelnemer heeft.

-Bij het niet komen tijdens een activiteit of cursusdag, wordt ook geen geld teruggeboekt.

8.2.4 Mocht je niet kunnen komen, dan kun je ook zelf voor vervanging zorgen. Jouw deelnamebevestiging is namelijk overdraagbaar,  meld het wel even bij Sonja Tara, via een email.

8.2.5 Afmelden van een digitale en online activiteit is niet mogelijk. Eenmaal gekocht is dit niet terug te draaien. Op een online activiteit kun je geen geld terug vragen. Ook niet als de lesinhoud niet is wat je had verwacht. Sonja Tara zal bij de introductie van de digitale les inhoudsopgave en lesprogramma in woord en beeld schetsen, zodat er een correcte en  representatieve weergave van de les kan worden bekeken vooraf aan aanschaf.

8.3 Annulering/verplaatsing door Sonja Tara

8.3.1 De activiteiten vinden alleen plaats bij voldoende deelnemers: minimaal 6.

-Sonja Tara is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden activiteit te annuleren. Mocht een activiteit geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 1 tot 3 werkdagen voor aanvang bericht.

-Bij de buitenactiviteiten is Sonja Tara gerechtigd de doorgang, op de dag zelf, te annuleren of uit te stellen, bij slecht weer of onvoorziene storende omstandigheden in de omgeving. Er kan gecommuniceerd worden via mail of telefoon, over een vervangende dag of vervangend tijdstip. Dit is volledig ter beoordeling van Sonja Tara.

8.3.2 Sonja Tara is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van een activiteit  de datum te wijzigen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via e-mail. Uiteraard met de mogelijkheid, in overleg,  kosteloos te verplaatsen/annuleren.

8.3.3 Sonja Tara is gerechtigd bij ziekte van Sonja Tara  de aangeboden activiteit te annuleren. Bij annulering is het mogelijk, in overleg, de inschrijving zonder kosten te beëindigen of te verplaatsen naar een andere datum.

8.3.4 Sonja Tara is gerechtigd een deelnemer te weigeren mee te doen aan een activiteit, een inschrijving te annuleren, bij twijfel over gezondheid en/of covid, integriteit of bij hinder en aanstootgevend gedrag. De betreffende deelnemer krijgt het betaalde geld niet terug.

8.4 Geheimhouding

8.4.1 Al het lesmateriaal en de aanvullende documentatie, video’s, receptuur,  van Sonja Tara, waar onder vallend, Instagram @sonjatara1, @Wilderkunst, De Verwilderings Academie en de Geheime Tuin, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een activiteit en/of -materiaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Sonja Tara toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

8.4.2 Deelnemers van De Verwilderings Academie verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij tijdens de activiteiten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter mogen behouden.

8.5. Overig

8.5.1 Sonja Tara behoudt zich altijd het recht om een activiteit / online les, inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen naar eigen inzicht.

8.5.2 Parkeerkosten, kosten van openbaar vervoer, overnachtingskosten, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1  Sonja Tara.nl, De Verwilderings Academie, De Geheime Tuin worden met zorg en aandacht samengesteld. Aan de inhoud van de website en leerplatform, Instagram @sonjatara1 en @wilderkunst kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleend. Sonja Tara aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze site, de online lessen en de producten. Sonja Tara vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

9.2 Sonja Tara kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

9.3 Sonja Tara aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers tijdens activiteiten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de activiteiten.

9.4 Tijdens de lessen en in sommige DIY pakketten, werken we met materialen die kunnen vlekken en afgeven op kleding of spullen, sommige grondstoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid bij, huidcontact, inname of inademing. Grote zorgvuldigheid is ten alle tijden de eigen verantwoording voor de deelnemer.

Sonja Tara  is niet aansprakelijk voor, schade door huidcontact, inademing, inname, bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Ook niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers. Sonja Tara is niet aansprakelijk voor ongelukken.

Artikel 10 – Vragen/klachten

10.1 Heb je een klacht, vraag of opmerking over de producten, activiteiten of  De Verwilderings Academie, dan kan je altijd contact met ons opnemen via info@sonja-tara.nl. Wij zullen positief meedenken en daadkrachtig het probleem proberen op te lossen. Mits dit binnen onze gedeelde verantwoording valt.

10.2 Let op: het indienen van een klacht of opmerking, ontslaat je zeker niet van een betalingsverplichting.

10.3 Na ontvangst van de  klacht wordt er binnen een termijn van 14 dagen een antwoord verstrekt. Met uitzondering van de vakantieperiode als de Academie gesloten is.

Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal Sonja Tara binnen 14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst. Je ontvangt een indicatie wanneer je een meer uitgebreid antwoord kunt verwachten.

10.4 Je dient Sonja Tara  30 dagen de tijd te geven om de klacht, in zorgvuldig onderling overleg, op te lossen. Na deze periode van 30 dagen ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10.5 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Bescherming van persoonsgegevens

De ingevulde gegevens, bij aankoop en inschrijving, worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan derden verstrekt in verband met betalingstransacties en bezorging. Indien jij je hebt opgegeven voor onze Inspiratie abonnement, zal Sonja Tara jouw persoonsgegevens, naast de hierboven beschreven gevallen, gebruiken voor reclamedoeleinden uitsluitend voor lessen, wandelingen en producten van de Verwilderings Academie. Heb je geen interesse in reclame van de Verwilderings Academie, dan  kun je gewoon afmelden.

Artikel 12 – Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden aan sonja-tara.nl. Sonja-tara.nl is eigendom van en wordt beheerd door De Verwilderings Academie. Alle op de site afgebeelde gegevens (video’s, receptuur, kopij, foto’s en illustraties) zijn eigendom of in licentie van De Verwilderings Academie en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Merknaam en beeldmerk Sonja Tara, De Verwilderings Academie, De Geheime Tuin,  zijn allen eigendom van De Verwilderings Academie en zijn geregistreerd en beschermd. Sonja Tara draagt geen eigendomsrechten van alle op de site afgebeelde gegevens aan je over. Je bent eigenaar van het medium waarop afgebeelde gegevens van de site worden vastgelegd, maar Sonja Tara behoudt volledige eigendomsrecht met betrekking tot alle op de site afgebeelde gegevens, videoplatform en alle intellectuele eigendomsrechten die deze bevat.

Voor overige vragen kun je contact opnemen via info@sonja-tara.nl